rey-seven-479590-unsplash.jpg

Books

 
 

Books

 
 
41jIiiw93dL._SX350_BO1,204,203,200_.jpg

Populist Parties and the Failure of the Political Elites
2016 Peter Lang

Adamson analyses the reasons behind the electoral success of European right-wing populist parties. Using the Austrian Freedom Party under Joerg Haider as a case study and with a richness of primary material, he argues that their success is only partly caused by "racism". It is also, and more prominently, the result of populism - i.e. a critique of the "elite".

 
 

 
 
41PYgEtS51L._SX319_BO1,204,203,200_.jpg

The Trojan Horse
2017 PostDiversity Press

Diversity and multiculturalism, it is claimed, are progressive ideas emanating from the left. Any critique, therefore, is deemed reactionary and racist. Yet is this true? In order to find an answer to these questions, Adamson has studied the influence of multiculturalism on universities.

 
 

 
 
9789187043222.jpg

Svensk mångfaldspolitik: en kritik från vänster
2014 Arx Förlag

Mångfald och multikulturalism är, sägs det, progressiva idéer med tydlig vänsterprägel. Därför ses kritiken som reaktionär och rasistisk. Stämmer detta? För att få svar på denna fråga har mångfaldens roll inom svenska universitet studerats; dels i Mångfald i högskolan, socialdemokratins 260-sidiga rapport från år 2000 som förespråkade att lärosätena bör utgå från multikulturalism, dels i de mångfaldsplaner som lärosätena strax därefter presenterade. Anti-rasismen är mångfaldens paradnummer. Boken vill visa att ryktet är oförtjänt – i själva verket innehåller multikulturalismen en mängd egenskaper som vetter mot rasism som t.ex. mystifi eringen av den etniska gruppen och den tunna hinnan mellan etnicitet och nationalism. Multikulturalister ersätter rasism mot andra kulturer med fascination och nyfi kenhet. I båda fallen sätter man minoritetsgruppen på piedestal för avsky eller idealisering och utestänger den från normalt mänskligt liv. Men syftet med boken är inte att enbart beskriva vad som händer inom universitetet, utan vad som händer i samhället. Mångfald och multikulturalismen har idag ett infl ytande i det svenska samhället som överträffar marxismens på tidigt 1970-tal. Problemet försvåras av att mångfaldens progressiva försvarare inte ser att de idéer de slåss för är reaktionära.